www.eprace.edu.pl » obiektowe-bazy

Obiektowe bazy danych - przegląd i analiza rozwiązań

Autor:

Paweł Józwik & Maciej Mazur

Kontakt:

do wiadomości redakcji

Typ pracy:

magisterska

Promotor:

prof. dr hab. inż. Antoni Ligęza

Recenzent:

dr Robert Marcjan

Uczelnia:

Akademia Górniczo-Hutnicza

Kierunek:

Informatyka

Data powstania:

2002-03-01

Data zamieszczenia na portalu:

2008-04-16 12:52:49

Opis pracy:

Praca magisterska traktująca o obiektowych bazach danych. W pracy zawarte są informacje o teorii baz danych, aktualnych standardach, oraz konkretnych produktach istniejących na rynku.
komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.