www.eprace.edu.pl » obiektowe-bazy » Wstęp

Wstęp

Obiektowe bazy danych spotyka się obecnie coraz częściej w rozmaitych zastosowaniach. Zdobywają one coraz to nowe obszary, gdzie ich właściwości dają im przewagę nad systemami relacyjnymi. Dużym atutem obiektowych baz danych jest struktura, która naturalnie odpowiada strukturze modelującej rzeczywiste zjawiska i która jest z powodzeniem stosowana w obecnych językach programowania. Badania nad modelem obiektowym w bazach danych są obecnie prowadzone intensywnie w wielu ośrodkach naukowych; rozwijane są również komercyjne implementacje.Podrozdzialy w tym rozdziale:


Cel pracy


Zawartość pracy


komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.