www.eprace.edu.pl » obiektowe-bazy » Wstęp » Cel pracy

Cel pracy

W chwili obecnej brak jest w literaturze pozycji, która obejmowałaby tematykę obiektowych baz danych w sposób całościowy, z uwzględnieniem najnowszych tendencji zarówno jeżeli chodzi o podstawy teoretyczne i przegląd istniejących standardów, jak i o systemy działające w praktyce. Niniejsza praca ma za zadanie wypełnić tę lukę.

W kolejnych rozdziałach będziemy starali się przybliżyć problematykę obiektowych baz danych. W pierwszej części pracy zostaną omówione teoretyczne podstawy obiektowości oraz algebry obiektowej. Później zostanie zaprezentowany rys historyczny rozwoju baz danych, zaczynając od płaskich plików, poprzez modele hierarchiczne, sieciowe, relacyjne, aż po obiektowe. W następnej części pracy zostaną omówione istniejące standardy obiektowych baz danych. W niniejszej pracy zostaną przedstawione przede wszystkim trzy główne standardy, czyli SQL:1999, ODMG oraz JDO.

Praca ma w zamierzeniach przedstawić problematykę obiektowych baz danych w sposób kompleksowy, tak aby osoba będąca nawet laikiem w tej dziedzinie mogła wyrobić sobie ogólny pogląd w tym temacie oraz poznać najbardziej rozpowszechnione obecnie standardy.

Praca ta ma również na celu propagować zagadnienia związane z obiektowymi bazami danych. Zastanawiając się, dlaczego obiektowe bazy danych tak trudno torują sobie drogę na rynku zdominowanym przez relacyjne bazy, można dojść do wniosku, że jednym z powodów na pewno jest niedoinformowanie. Wynikiem tego jest stosowanie produktów innych niż obiektowe bazy danych w zastosowaniach, gdzie właśnie obiektowe bazy danych byłyby najwłaściwszym rozwiązaniem.

Bez rzetelnej informacji na temat tych produktów niewielu inżynierów uwierzy, iż bardziej korzystne może być zainwestowanie w obiektowe bazy danych. Tymczasem zostało wielokrotnie dowiedzione, że na przykład do zastosowań związanych ze składowaniem multimediów obiektowe bazy danych nadają się lepiej niż na przykład relacyjne. Również czas tworzenia aplikacji jest krótszy gdy nie ma potrzeby mapowania modelu obiektowego, wykorzystywanego w procesie projektowania i programowania aplikacji, do modelu relacyjnego w jakim dane są najczęściej przechowywane w bazach.

Niniejsza praca przedstawia ogólne omówienie problematyki obiektowych baz danych. Może ona posłużyć jako podstawa do dalszych studiów związanych z wybranym aspektem, bądź konkretnym produktem.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.