www.eprace.edu.pl » obiektowe-bazy » Rozwój baz danych

Rozwój baz danychPodrozdzialy w tym rozdziale:


Rys historyczny


Obiektowe bazy danych


Porównanie relacyjnych i obiektowych baz danych


komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.