www.eprace.edu.pl » obiektowe-bazy » spis treści

Obiektowe bazy danych - przegląd i analiza rozwiązań1. Wstęp

 1.1. Cel pracy

 1.2. Zawartość pracy2. Teoria

 2.1. Definicje dotyczące obiektowości

 2.2. Algebra obiektowa3. Rozwój baz danych

 3.1. Rys historyczny

 3.2. Obiektowe bazy danych

 3.3. Porównanie relacyjnych i obiektowych baz danych4. Standardy

 4.1. Język SQL:1999

 4.2. Standard ODMG

 4.3. Java Data Objects

 4.4. Porównanie standardów5. Rozszerzenia obiektowe w relacyjnych bazach danych

 5.1. Oracle

 5.2. PostgreSQL6. Obiektowe bazy danych w praktyce

 6.1. Bazy danych dostępne na rynku7. Podsumowanie i wnioski ogólne

 7.1. Perspektywy rozbudowy pracy8. Literatura

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.