www.eprace.edu.pl » obiektowe-bazy » spis treści

Obiektowe bazy danych - przegląd i analiza rozwiązań



1. Wstęp

 1.1. Cel pracy

 1.2. Zawartość pracy



2. Teoria

 2.1. Definicje dotyczące obiektowości

 2.2. Algebra obiektowa



3. Rozwój baz danych

 3.1. Rys historyczny

 3.2. Obiektowe bazy danych

 3.3. Porównanie relacyjnych i obiektowych baz danych



4. Standardy

 4.1. Język SQL:1999

 4.2. Standard ODMG

 4.3. Java Data Objects

 4.4. Porównanie standardów



5. Rozszerzenia obiektowe w relacyjnych bazach danych

 5.1. Oracle

 5.2. PostgreSQL



6. Obiektowe bazy danych w praktyce

 6.1. Bazy danych dostępne na rynku



7. Podsumowanie i wnioski ogólne

 7.1. Perspektywy rozbudowy pracy



8. Literatura

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.