www.eprace.edu.pl » obiektowe-bazy » Obiektowe bazy danych w praktyce » Bazy danych dostępne na rynku

Bazy danych dostępne na rynku

Jeszcze kilka lat temu, kiedy po wielkiej rewolucji odeszły w zapomnienie języki strukturalne, a na ich miejsce pojawiły się języki zorientowane obiektowo, wszyscy spodziewali się, że historia powtórzy się także na polu baz danych. Wzrost roli Internetu oraz danych multimedialnych, z którymi relacyjne bazy danych radzą sobie nienajlepiej, prorokował świetlaną przyszłość dla systemów obiektowych. Niestety, rzeczywistość okazała się inna. Jak podaje [Leavitt 2000], dzisiejszy udział systemów obiektowych baz danych w rynku komercyjnych baz danych sięga jedynie kilku procent.

W dalszej części pracy zostaną zaprezentowani wiodący obecnie producenci systemów obiektowych baz danych oraz oferowane przez nich rozwiązania.

eXcelon (dawniej Object Design) – produkt ObjectStore

Historia firmy w skrócie

Firma Object Design została założona w roku 1988 w Burlington w USA. Pierwsza wersja bazy danych ObjectStore została wydana w roku 1990. W roku 1988 firma zaczęła tworzenie swojego drugiego, po bazie ObjectStore, sztandarowego produktu o nazwie eXcelon. Pierwsza wersja owego systemu została wydana w roku 1999. Stał się on na tyle ważny dla firmy, że w roku 2000 zmieniła ona swoją nazwę na eXcelon. Dział zajmujący się obiektowymi bazami danych stał się autonomiczną częścią firmy, zachowując swoją nazwę Object Design. W chwili obecnej dostępna jest baza ObjectStore w wersji 6.0. Informacje zawarte w niniejszym rozdziale pochodzą z [eXcelon 2002a-c] oraz następujących stron WWW:

http://www.exceloncorp.com

http://www.odi.com

http://www.objectdesign.com

Ogólne informacje

Produkt ObjectStore jest wiodącą bazą obiektową na rynku. Jej udział jest szacowany na 40% wszystkich komercyjnych obiektowych serwerów baz danych. Produkt ten jest najczęściej wykorzystywany do zadań związanych z telekomunikacją oraz e biznesowych rozwiązaniach z dostępem przez WWW. Baza ta była również wykorzystywana na uniwersytecie MIT do badań nad genomem ludzkim (http://www-genome.wi.mit.edu). Firma eXcelon oferuje również jednostanowiskową wersję zwaną ObjectStore PSE for Java, bądź ObjectStore PSE for C++, w zależności od wykorzystywanego języka. Wersja PSE pomyślana jest jako produkt do różnego rodzaju urządzeń elektronicznych. Aby sprostać wymaganiom stawianym przez takie urządzenia, ma on bardzo niewielki rdzeń, możliwy do umieszczenia w pamięciach typu (EP)ROM.

Cały produkt składa się z następujących elementów: Baza ObjectStore, Active Toolkit, Database Designer, Inspector, ObjectForms, Performance Analyzer, Object Manager.

Przegląd produktów z rodziny ObjectStore

ObjectStore obsługuje następujące platformy:

Objectivity – produkt Objectivity/DB

Historia firmy w skrócie

Firma Objectivity została założona w roku 1988. Jej działalność jest głównie skierowana na rozwijanie obiektowej bazy danych Objectivity. Wcześniejsze wydania tego produktu miały miejsce w roku 1997 (wersja 5.0) oraz w roku 2000 (wersja 6.0). Obecnie najbardziej aktualną wersją jest 7.0. Firma oferuje ją od roku 2002. Zaprezentowane w dalszej części pracy informacje pochodzą z [Objectivity 2001] oraz strony WWW producenta:

http://www.objectivity.com

Ogólne informacje o produkcie

Objectivity jest rozproszonym systemem obiektowych baz danych. Objectivity przechowuje dane w formacie natywnym dla aplikacji. Architektura rozproszona zapewnia skalowalność, a co za tym idzie, możliwość dostosowania pojemności i wydajności systemu dla danego przedsięwzięcia.

Serwer ten można integrować z aplikacjami w sposób obiektowy, czyli przesyłać dane do/z bazy za pomocą wiązań do odpowiednich języków, a także w tradycyjny sposób, czyli za pomocą SQL’a.

Produkt Objectivity składa się z wielu programów, wśród których można wyróżnić następujące grupy:

Przegląd produktów z rodziny Objectivity


RYSUNEK 6.1. SCHEMAT POŁĄCZEŃ MIĘDZY TRZEMA TYPAMI SERWERÓW Z RODZINY

OBJECTIVITY ORAZ APLIKACJĄ.


Objectivity.

Platformy wspierane przez system to:

Versant – produkt Versant

Historia firmy w skrócie

Firma Versant została założona w roku 1998 w USA. Głównym celem firmy było rozwijanie jej obiektowej bazy danych. W roku 2000 zalety tej bazy doceniła firma IBM, kiedy to rozpoczęła się współpraca mająca na celu integrację serwera aplikacji WebSphere firmy IBM oraz bazy danych Versant. Obecnie firm Versant oferuje swój produkt w wersji 6.0.5. Wersja ta została zaprezentowana po raz pierwszy w roku 2002.

Informacje przedstawione w kolejnych podrozdziałach zostały wybrane z [Versant 2002a-d] oraz strony WWW producenta:

http://www.versant.com/

Ogólne informacje o produkcie

Produkt Versant Developer Suite jest jednym z najpopularniejszych na rynku obiektowych baz danych. Z jego usług korzystają między innymi takie firmy i organizacje jak: AT&T, Alcatel, British Airways, Departament obrony USA, Ericsson, Siemens.

Produkt Versant Developer Suite jest całym środowiskiem programistycznym, a nie tylko obiektową bazą danych. W skład pakietu wchodzą: Versant ODBMS, wiązania do języków C++ oraz Java, XML Toolkit i Asynchronous Replication Framework. Produkt jest częściowo zgodny z ODMG 3.0, wprowadza także własny język zapytań VQL.

Na lato 2002 roku firma Versant planuje wydanie nowej wersji swojej bazy, w której dodana zostanie obsługa standardu Java Data Objects.

Przegląd produktów z rodziny Versant Developer Suite

Wśród obsługiwanych platform znajdują się:

Poet Software – produkt FastObjects

Historia firmy w skrócie

Firma Poet Software została założona w roku 1993 w Hamburgu. W roku 1995 siedziba została przeniesiona do San Mateo w Kalifornii. Głównym produktem firmy jest obiektowa baza danych FastObjects. Ostatnia wersja oznaczona numerem 9.0 została wydana w roku 2002. Kolejne podrozdziały opierają się na informacjach wybranych z [Chase 2001, Meyer 2001a-b, Poet 2001a-b] oraz następujących stron WWW:

http://www.poet.com

http://www.fastobjects.com

Ogólne informacje o produkcie

Firma Poet Software oferuje swoją bazę danych FastObjects w kilku wersjach, zależnie od potrzeb klienta. Baza ta może pracować zarówno jako wielodostępny serwer, jak i baza funkcjonująca w urządzeniach elektronicznych.

Przegląd produktów z rodziny FastObjects

Do wspieranych platform zaliczają się:

GemStone – produkty: GemStone/J, GemStone/S

Historia firmy w skrócie

Firma GemStone została założona w roku 1982 w USA. W roku 1985 została wydana pierwsza wersja systemu GemStone/S. Obecnie głównymi produktami firmy są: GemStone/S, GemStone/J, GemFire, GemStone Facets. Ostania wersja GemStone/S została wydana w roku 2002 i została oznaczona numerem 6.0. Ostania wersja GemStone/J została wydana w roku 2002 i została oznaczona numerem 4.0. Informacje przedstawione w kolejnych podrozdziałach pochodzą z [GemStone 2000a-b,
GemStone 2001] oraz strony WWW producenta:

http://www.gemstone.com

Ogólne informacje o produktach

Firma GemStone oferuje produkty: GemStone/S oraz GemStone/J. Są one skierowane do klientów, którzy chcą rozwijać swoje produkty w Smalltalk’u, Javie lub C/C++. Nie są to tylko obiektowe bazy danych, lecz całe serwery aplikacji. W niniejszej pracy omówiony został jedynie aspekt obiektowego przechowywania danych przez te serwery.

Cechy produktów

Dostęp do obiektów Persistent Cache Architecture może odbywać się w sposób znany z java.util, a także za pomocą języka zapytań GemStone/J Query Language. Język ten jest oparty na SQL-92, ale posiada również własne rozszerzenia obiektowe.

Platformy wspierane przez GemStone/S to:

Z kolei GemStone/J może działać na:

Fresher Information Software – produkt Matisse

Historia produktu w skrócie

Pierwsza wersja bazy danych Matisse powstała na Uniwersytecie Technicznym w Compiegne (Francja). Po krótkim czasie produkt się skomercjalizował i był dalej rozwijany dla potrzeb francuskiej agencji energii nuklearnej. W roku 1995 produktem zainteresowali się specjaliści z USA. Zainteresowanie to wzrosło na tyle, że w roku 1998 rozwój projektu przeniesiono do Stanów Zjednoczonych. Powołano w tym celu firmę Fresher. Obecnie firma ta oferuje bazę Matisse w wersji 6.0. Wersja ta została pierwszy raz zaprezentowana w roku 2001. Przedstawione w kolejnych podrozdziałach informacje zostały wybrane z [Fresher 2001, Fresher 2002] oraz strony WWW:

http://www.fresher.com

Ogólne informacje o produkcie

Matisse to baza w pełni obiektowa, potrafiąca jednak także przechowywać dane w postaci relacyjnej. Od ponad dziesięciu lat jest z powodzeniem używana przez francuską agencję energii nuklearnej, a także w wielu francuskich firmach i organizacjach, m.in. koncernach farmaceutycznych, kolei, armii.

Cechy produktów

Wśród obsługiwanych platform znajdują się:

Computer Association oraz Fujitsu – produkt Jasmine

Historia produktu w skrócie

Baza danych Jasmine powstała na mocy porozumienia firmy Computer Association oraz Fujitsu. Firmy te zadeklarowały wspólną chęć rozwijania obiektowej bazy danych. Pierwsza wersja produktu została zaprezentowana w roku 1996. Kolejne ważne wydanie produktu przypadło na rok 1998. Obecnie firmy oferują wersję wydaną w roku 2000. Fujitsu nazywa ją „Jasmine 2000”, natomiast Computer Association „Jasmine ii”.

Kolejne podrozdziały prezentują informacje pochodzące z [CA 2001, Fallon 1998, Fujitsu 2001, Ketabchi 1998] oraz następujących stron WWW:

http://www.cai.com/

http://www.fujitsu.co.jp/en/

Ogólne informacje

Jasmine to produkt rozwijany równolegle przez dwie firmy: Computer Association oraz Fujitsu. Computer Association oferuje bazę Jasmine jako część większego produktu Jasmine ii The eBusiness Platform i nazywa ją „Jasmine ODB The Object Database”, natomiast Fujitsu oferuje bazę pod nazwą „Jasmine 2000”. W skład bazy Jasmine wchodzą następujące moduły: Object Database, Browser, Builder, WebLink, Extendable Class Libraries oraz pakiet wiązań do języków programowania. Nie wszystkie wyżej wymienione części wchodzą w skład pakietu każdego z producentów.

Przegląd produktów

Języka ODQL można używać jako samodzielnego języka, a także wywoływać go z innych języków programowania.

Jasmine obsługuje dwie platformy: Windows oraz Sun Solaris.

Uniwersytet Moskiewski – produkt GOODS

Ogólne informacje o produkcie

Baza GOODS (Generic Object-Oriented Database System) powstała w roku 1998 na uniwersytecie w Moskwie. Projektem kieruje Konstanty Kniżnik. Kolejne podrozdziały powstały w oparciu o [Kniżnik 1999a-b] oraz stronę domową bazy:

http://www.ispras.ru/~knizhnik/goods.html

Serwer został tak pomyślany, aby wykonywał jedynie operacje związane z przechowywaniem i wyszukiwaniem obiektów, zarządzaniem transakcjami, blokowaniem, a także wykonywaniem kopii zapasowych. Cała reszta pracy przeniesiona jest na klientów bazy. Komunikacja pomiędzy serwerem a klientami odbywa się za pomocą specjalnego protokołu zwanego „Metaobject Protocol”.

GOODS ma architekturę rozproszoną. Baza może składać się z wielu węzłów, z których każdy może znajdować się w dowolnym miejscu sieci. Fizyczne rozlokowanie obiektów nie ma znaczenia dla klienta. Klient nie musi wiedzieć, gdzie są potrzebne mu dane, jednakże może sobie zażyczyć, gdzie mają być usytuowane obiekty, które właśnie zamierza składować. Serwer pomimo rozproszonej architektury potrafi obsługiwać transakcje oraz zmiany schematu bazy.

Obiekty w bazie mogą pochodzić z dowolnego języka programowania, dla którego zaimplementowano protokół „Metaobject Protocol”. Dostępne są także biblioteki dla języków C++ oraz Java.

Serwer jest dostępny wraz z dwoma dodatkowymi narzędziami, monitorem serwera i przeglądarką danych. Przeglądarka dostępna jest w dwóch wersjach konsolowych, a także z dostępem przez WWW.

Do wspieranych platform systemowych należą:

Micro Database Systems – produkt Titanium

Historia firmy w skrócie

Firma Micro Database Systems została założona w roku 1979 przez profesorów z uniwersytetu Purdue. Firma była pionierem w tworzeniu baz danych na mikrokomputery. Obecnie głównym produktem firmy jest Titanium. Firma MDBS oferuje go w wersji 8.1, która została wydana w roku 2000. Informacje zaprezentowane w kolejnych podrozdziałach pochodzą z [MDBS 2000] oraz strony WWW producenta:

http://www.mdbs.com

Ogólne informacje

Titanium jest bazą danych, która potrafi obsługiwać relacyjne, obiektowe oraz sieciowo/nawigacyjne modele danych. Baza pod względem swoich obiektowych cech jest zgodna ze standardem ODMG 3.0.

Produkt Titanium składa się z wielu modułów, najważniejsze z nich to:

W chwili obecnej Titanium wspiera tylko platformę Windows. W przyszłości planowane jest dodanie wsparcia dla systemu Linux.

Orient Technologies – produkt Orient

Historia produktu w skrócie

Baza danych Orient jest nowym projektem. Został on zapoczątkowany w roku 2000 we Włoszech. Także w roku 2000 wydano pierwszą wersję produktu. Obecnie firma oferuje wersję 2.0, która została pierwszy raz zaprezentowana w roku 2001. Więcej informacji o firmie Orient Technologies oraz produkcie Orient można znaleźć na stronie WWW: http://www.orientechnologies.com, która zawiera informacje stanowiące podstawę dla niniejszego rozdziału.

Ogólne informacje o produkcie

Orient Technologies oferuje bazę danych Orient w dwóch wersjach: Orient Enterprise Edition oraz Orient Just Edition. Baza Just Edition jest dostępna za darmo dla zastosowań niekomercyjnych.

Bazy Orient oferują niepełną zgodność ze standardem ODMG. Definicja schematu danych odbywa za pomocą języka ODL. Zapytania do bazy odbywają się w języku Orient Query Language, który czerpie swoje konstrukcje z SQL-92 oraz ODMG OQL.

Wraz z bazą dostarczane jest wiązanie do języka C++ zgodne ze standardem ODMG. Planowane jest wiązanie do języka Java zgodne ze standardem JDO.

W skład produktu, oprócz serwera bazodanowego, wchodzą: kompilator ODL, konsola do wydawania poleceń oraz narzędzia do wykonywania kopii zapasowych.

Baza wspiera platformy systemowe: Windows oraz Linux.

Sysra Informatique – produkt EyeDB

Ogólne informacje

EyeDB była obiektową bazą danych rozwijaną przez Sysra Informatique przy współpracy z Infobiogen, ANVAR oraz Conseil Regional d'Ile de France. Więcej informacji o projekcie EyeDB można znaleźć na stronie WWW: http://www.sysra.com/eyedb/. Zawiera ona informacje wykorzystane w kolejnych podrozdziałach niniejszej pracy.

Historia projektu w skrócie

Pierwszy prototyp systemu, nazwany IDB był rozwijany przez Genethon Laboratories dla potrzeb projektu „Genome View”. Projekt „Genome View” został rozpoczęty w roku 1992 i miał na celu stworzenie kompletnej mapy ludzkiego genomu.

Od kwietnia 1994 roku nową wersją zajęła się Sysra Informatique. Nowa wersja bazy została przepisana od początku. Ostatnie informacje o pracach nad EyeDB pochodzą z roku 2000.

Cechy produktu

EyeDB był systemem, który miał wszystkie cechy obiektowych baz danych według ODMG 3.0. System bazował na modelu klient/serwer. Umożliwiał transakcje oraz równoległy dostęp. Model obiektu w tej bazie zawierał:

W skład systemu bazodanowego wchodziły:

Zastosowanie

Baza EyeDB była obiektową bazą ogólnego zastosowania, jednakże była tworzona z myślą o przechowywaniu informacji związanych z genami ludzkimi. Największa baza danych, jaka została stworzona za pomocą EyeDB to HuGeMap. Jedyną obsługiwaną platformą jest Solaris.komentarze

skomentowano: 2017-08-08 07:38:06 przez: Daniel

skomentowano: 2017-08-08 07:39:44 przez: Daniel

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.