www.eprace.edu.pl » obiektowe-bazy » Rozszerzenia obiektowe w relacyjnych bazach danych

Rozszerzenia obiektowe w relacyjnych bazach danychPodrozdzialy w tym rozdziale:


Oracle


PostgreSQL


komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.