www.eprace.edu.pl » obiektowe-bazy » Standardy

Standardy

W rozdziale tym przyjrzano się wysiłkom podejmowanym w celu osiągnięcia standaryzacji w zakresie obiektowych baz danych. Niektórzy twierdzą, że brak przyjętych standardów jest jedną z przyczyn, dla których systemy te nie mogą odegrać dominującej roli na rynku. Dlatego opracowanie standardów stało się priorytetem, a nawet więcej, wykazano ich pozytywny wpływ na produkty zaraz po wprowadzeniu systemów obiektowych.

W kolejnych podrozdziałach przedstawione zostały trzy standardy. Najpierw opisano SQL:1999 (SQL3), rozwinięcie standardu relacyjnego języka SQL, w którym po raz pierwszy zostały odzwierciedlone własności obiektowe. Następnie omówiono propozycje standaryzacyjne przedstawione przez ODMG. Grupę stworzoną przez konsorcjum sprzedawców, której głównym celem jest opracowanie standardów obiektowych baz danych. Ostatnim omówionym standardem jest JDO (Java Data Objects). Jest to standard korzystania z obiektowych baz danych z poziomu języka Java. Standard ten został opracowany pod patronatem firmy Sun Microsystems, która stworzyła język Java.Podrozdzialy w tym rozdziale:


Język SQL:1999


Standard ODMG


Java Data Objects


Porównanie standardów


komentarze

dobra
dzięki :D

skomentowano: 2012-03-13 12:51:58 przez: maciek

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.