www.eprace.edu.pl » obiektowe-bazy » Podsumowanie i wnioski ogólne » Perspektywy rozbudowy pracy

Perspektywy rozbudowy pracy

Przedmiotem osobnej analizy mogłyby być inne spojrzenia na obiektowość i algebrę obiektu, niż to zostało przedstawione w naszej pracy w oparciu o algebrę zwaną AQUA.

Pracę można by także rozszerzyć o opisy mniej popularnych standardów związanych z obiektowymi bazami danych. Przykładem może być standard SQLJ, który traktuje o specjalnej wersji języka SQL:1999 osadzonego w Javie. Na pewno nie został do końca wyczerpany temat związany ze standardem JDO. Jest to zupełnie nowe zagadnienie, co powoduje, że na razie brak jest publikacji oraz produktów zgodnych z tym standardem.

Jeśli chodzi o produkty dostępne na rynku, można by pokusić się o dodanie informacji o tych mniej znanych, a także wspomnieć o projektach, które nie są już rozwijane. Oprócz tego, rozdział traktujący o obiektowych bazach danych w praktyce jest elementem pracy najbardziej narażonym na dezaktualizację. Ewentualny rozwój pracy w przyszłości należałoby uzupełnić o informacje o najnowszych produktach.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.